นิตยสารตำรวจพิทักษ์ชน ปกป้องปวงชนเพื่อสังคมไทย ปีที่ 0 ฉบับที่ 0